Frézovanie komínov je zväčšenie vnútorného otvoru komína. Otvor sa zväčšuje v pôvodnom telese komína. Frézovacia hlava odoberá potrebnú vrstvu steny komína.

Hrúbka odfrézovaného materiálu sa určuje podľa požiadavky zákazníka – priemeru vložiek, ktorými sa komín po vyfrézovaní vyvložkuje.

Je možné odfrézovať cca 60% pôvodnej steny komína.

Fréza pracuje vo vnútornom otvore komína, takže odoberá materiál komína zvnútra. Tvrdené reťaze obíjajú vnútornú časť komína, čím sa zväčšuje vnútorný priemer bez toho, aby bolo potrebné komín búrať.

Často sa však stáva, že komín je v nadstrešnej časti v rozpadávajúcom stave. V takomto prípade je nutné časť komína rozobrať a postaviť nanovo.

Komín je nutné búrať ešte v prípade, keď je v niektorej časti zalomený resp. uhnutý.

Otvory do komína sa prekryjú, aby nimi neprenikal prach. Prach potom ostane vo vnútri komína a po ukončení frézovania sa vyberá komínovými dvierkami, prípadne sa odsaje, vysávačom.

Pri búraní montážnych otvorov na vkladanie prípojných a čistiacich častí je väčší problém ustrážiť poriadok v dome.

Skôr je vhodné povedať, že treba počítať s neporiadkom minimálne v miestnostiach, kde sa budú vkladať prípojné a čistiace časti.

Fréza je skonštruovaná tak, že odoberá iba časť vnútornej steny a to veľmi šetrným spôsobom. Vďaka tomu nedochádza k narušeniu vonkajšej steny komína.

Odfrézovať sa môže cca 60% pôvodnej steny komína.

Nová vnútorná stena už nie je hladká.

Následne po frézvaní je nutné komín vyvložkovať a tým zabezpečiť, aby spaliny neprenikali do pôvodnej steny komína.

Pri vložkovaní sa musí vybúrať montážny otvor v mieste, kde bude napojené vykurovacie teleso a ešte jeden otvor pre umiestnenie časti na čistenie komína.

Fréza komín nevyrovná. Frézovanie komínov je iba kopírovanie existujúceho komína.

Ak je komín mierne odskočený a fréza prejde, je možné komín frézovať.

Ak je komín odskočený viac a fréza neprejde komínom, potom nemožno komín vyfrézovať.

Táto skutočnosť sa zistiťuje pri obhliadke, pred frézovaním komína.

V prípade zakryveného komína sa musí komín otvárať, ale ani to nie je prekážkou.

Bežne prevádzame tieto zásahy. Uskočený komín vyžaduje viac buracích prác a samozrejme je aj viac neporiadku v dome. S touto skutočnosťou treba počítať.

Je to možné, ale je potrebné vytvoriť montážny otvor – tj. vybúrať otvor z boku komína v mieste kde je zakryvený.

V zakryvenej časti sa komín nefrézuje. Otvor komína sa zväčšuje manuálne (zbíjačkou – búracím kladivom).

Trvanie je závislé na zložení – materiále komína z ktorého je postavený.

Priemerne je možné počítať, že za jeden deň sme schponí urobiť komplet frézovanie aj vložkovanie komína.

Pri komínoch, kde vzniknú komplikácie je tažšie odhadnúť čas.

Vo výnimočných prípadoch trvá práca aj niekoľko dní.

Väčšina komínov je postavená z tehly. V niektorých komínoch sa nachádzajú betónové preklady. Betón je väčšinou v deke.

Frézovacia hlava nemá problém vyfrézovať aj betónové časti. Materiály, ako napr. azbestocement, keramika a šamot, je tiež možné frézovať.

Pri rôznych materíáloch sa mení cena frézovania podľa ich tvrdosti.

Cena je závislá na čase frézovania a na počte výmen frézovacích hláv.

Komníny sa frézujú, keď potrebujete zväčšiť vnútorný priemer komína pre zlepšenie ťahu, alebo chcete pripojiť spotrebič s vyšším výkonom, alebo ak je pôvodný komín netesný, po prípade zadechtovaný.

Ak potrebujete revíznu správu na váš komín, je pravdepodobné, že na starý komín ju už nie je možné vystaviť.

Veľa zákaznikov si dáva vyfrézovať komín práve z tohoto dôvodu.

Je nutné zabezpečiť prístup ku komínu.

Je nutné umožniť kontrolu komína a komínového plášťa po celej dĺžke, tak, aby bolo možné zakryť všetky otvory do komína a priebežne kontrolovať, či nedochádza k prieniku prachu do miestnosti.

Zbúranie starého komína vyžaduje veľký stavebný zásah, ktorý naruší a hlavne zašpiní celú budovu.

Frézovanie komínov je najlepšie, osvedčené riešenie na rekonštrukciu komína.

Frézovanie komínov je vysoko efektívny spôsob, nakoľko využíva existujúce teleso komína a bez veľkých zásahov vie obnoviť funkčnosť pôvodného komína.

Potrebujete poradiť? Alebo si objednať naše služby?

KONTAKTUJTE NÁS. SME TU PRE VÁS.