Categories: Nezaradené

Ako často je potrebné komín čistiť?

Interval čistenia komínov je závislý hlavne na výkone pripojených spotrebičov. Pokiaľ je pripojený spotrebič s tepelným výkonom do 50 kW, tak raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá, alebo kvapalné palivá, raz za šesť mesiacov, ak ide o komín bez vložky ak sú do neho pripojené spotrebiče na plynné palivá, raz za dvanásť mesiacov, ak sa jedná o komín s vložkou a ak sú do neho pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Pokiaľ je pripojený spotrebič s tepelným výkonom nad 50 kW, tak raz dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá, alebo na kvapalné palivá, tak raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

V prípade komínov, ktoré nie sú v prevádzke, bez ohľadu na typ paliva, nie je potrebné komín čistiť až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. V zriedka využívaných objektoch sa musí čistiť a kontrolovať komín najmenej raz za dva roky.

Potrebujete poradiť alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás. Radi vám pomôžeme na tel.č.: 0902 22 33 55 alebo na maili: info@frezovanie-kominy.sk.

Share

Recent Posts

  • Nezaradené

Chcem vyfrézovať a predĺžiť komín.

Veľa zákazníkov sa na nás obracia s touto požiadavkou. Mám krátky komín na požadované parametre kotla. Má dĺžku 5m a…

6 rokov ago
  • Nezaradené

Vyvložkovanie komína 0,6mm hrúbkou plechu…

Na čo je vhodná nerezová vložka hrúbky 0,6mm a pre čo je slabá na vyvložkovanie, keď všetci odporúčajú 0,8mm. Chceme…

6 rokov ago
  • Nezaradené

Pre čo praskajú keramické vložky?

Praskanie u keramikých vložiek v komíne je zapríčinené hlavne tým, že keramika nie je odolná na rýchly nárast teploty. Najčastejšie sa…

6 rokov ago
  • Nezaradené

Dá sa frézovať komín aj v zime?

Áno frézovanie komínov sa prevádza aj v zimnom období. Určite je to tá najjednoduchšia voľba, ako pokračovať v bezpečnom kúrení.…

6 rokov ago
  • Nezaradené

Komín sa pri vrchu rozpadáva. Dá sa frézovať?

Pokiaľ sa komín rozpadáva, zrejme by bolo najlepšie rozpadávajúcu časť rozobrať a potom postaviť nanovo. Aj z dlhodobého hľadiska nie…

6 rokov ago
  • Nezaradené

Dá sa vyfrézovať keramický komín schiedel?

Viacero zákazníkov má požiadavku, vyfrézovať komín postevený z tvárnic a v ňom vložené keramické vložky, samozrejme s izoláciou. Tákýto komín…

6 rokov ago

Táto stránka používa cookies.