Ako často je potrebné komín čistiť?

Interval čistenia komínov je závislý hlavne na výkone pripojených spotrebičov. Pokiaľ je pripojený spotrebič s tepelným výkonom do 50 kW, tak raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá, alebo kvapalné palivá, raz za šesť mesiacov, ak ide o komín bez vložky ak sú do neho pripojené spotrebiče na plynné palivá, raz za dvanásť mesiacov, ak sa jedná o komín s vložkou a ak sú do neho pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Pokiaľ je pripojený spotrebič s tepelným výkonom nad 50 kW, tak raz dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá, alebo na kvapalné palivá, tak raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

V prípade komínov, ktoré nie sú v prevádzke, bez ohľadu na typ paliva, nie je potrebné komín čistiť až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. V zriedka využívaných objektoch sa musí čistiť a kontrolovať komín najmenej raz za dva roky.

 

Potrebujete poradiť alebo si chcete objednať naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás. Radi vám pomôžeme na tel.č.: 0902 22 33 55 alebo na maili: info@frezovanie-kominy.sk.

admin TOUP :

Táto stránka používa cookies.